GRUDZEŃ LAS to spółka należąca do Grupy  Atlas. Jest największym producentem piaskówwysokiej  zawartości kwarcuPolsce.
Firma posiada unikatowe złoża, które znajduje się w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego.

Grudzeń Las Sp. z o.o. jest prężnie działającą spółką produkcyjną  o ustalonej reputacjikraju i za granicą. Złoża piasku, którym dysponuje kopalnia wynoszą ponad 150 milinów ton.

 

Nasze początki

​Piaskami z rejonu Synkliny Tomaszowskiej zaczęto interesować się pod koniec XIX wieku. Z tego okresu pochodzą liczne opracowania naukowe dotyczące bu

Ochrona środowiska

GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o. działając w otulinie Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Ośrodka Hodowli Żubrów stawia sobie za cel jak najmniejsze ingerow

Sprzedaż i logistyka

​Nadrzędnym celem kadry naszych specjalistów jest zaspokajanie zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych oczekiwań Kl

Polityka jakości

  W naszej firmie funkcjonuje System Zarządzania Jakością według PN-EN ISO 9001. Jesteśmy producentem wyrobów gotowych dla: